Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình tuyển dụng của VNP. Để tham gia ứng tuyển, bạn vui lòng hoàn thiện những câu hỏi ngắn dưới đây nhé...
start
 
Tên vị trí ứng tuyển: *

 
Họ và tên: *

 
Số điện thoại: *

 
Năm sinh: *

 
Bạn tìm thấy thông tin tuyển dụng của chúng tôi qua kênh nào?


 
Trường học - Ngành học: *

 
Năm bạn tốt nghiệp (ĐH, CĐ, Trung cấp...)

 
Link Facebook cá nhân của bạn:

 
Kinh nghiệm hoạt động/làm việc (mô tả ngắn gọn):

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform